Προσομοιώσεις Πραγματικού Χρόνου


 

Στα παρακάτω βίντεο, τα θέματα εξέτασης του ειδικού μαθήματος 'Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων' παρουσιάζονται με την πραγματική ροή χρόνου. Συστήνεται η real time εξάσκηση, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί το βασικό πρόγραμμα μελέτης.

 

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2020

   

PDF: Φυλλάδιο Εξέτασης 2020

 

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2019

   

PDF: Φυλλάδιο Εξέτασης 2019

 

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2018

   

PDF: Φυλλάδιο Εξέτασης 2018

 

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2017

   

PDF: Φυλλάδιο Εξέτασης 2017

 

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2016

   

PDF: Φυλλάδιο Εξέτασης 2016

 

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2015

   

PDF: Φυλλάδιο Εξέτασης 2015

 

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2014

   

PDF: Φυλλάδιο Εξέτασης 2014

 

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2013

   

PDF: Φυλλάδιο Εξέτασης 2013

 

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2012

   

PDF: Φυλλάδιο Εξέτασης 2012

 

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2011

   

PDF: Φυλλάδιο Εξέτασης 2011