Εφαρμογές Ακουστικής Εξάσκησης


 

Παρατίθενται ακολούθως οι σύνδεσμοι για τις σημαντικότερες διαδικτυακές εφαρμογές ακουστικής εξάσκησης. Έχουμε τη δυνατότητα, μέσω αυτών, να ασκηθούμε στην αναγνώριση διαστημάτων, συγχορδιών, αρμονικών διαδοχών και μελωδικών σχημάτων. Επιπλέον, μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδό μας από τους σχετικούς στατιστικούς πίνακες.

 

(1) I Was Doing All Right

Είναι ίσως ο πληρέστερος ιστότοπος ακουστικής εξάσκησης, στον οποίο χρησιμοποιείται η επιγραμμική εφαρμογή Ear Trainer 3.0. Περιέχει τέσσερις τομείς εξάσκησης που αφορούν στα διαστήματα, τις συγχορδίες, τις μελωδίες και τις αρμονικές ακολουθίες. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τους τύπους των διαστημάτων και των συγχορδιών που θέλουμε να ασκηθούμε, όπως επίσης μπορούμε να επιλέξουμε τις συγχορδιακές βαθμίδες που θα απαρτίζουν μια αρμονική διαδοχή. Για τις μελωδίες, υφίσταται η δυνατότητα επιλογής κλίμακας (μείζονα, ελάσσονα, χρωματική κλπ), καθώς και χρωματικών φθόγγων. Ό,τι ακούγεται, γράφεται και στο πεντάγραμμο.

 

(2) Teoria: Ear Training Exercises

Είναι εξαιρετικός δικτυακός τόπος, ο οποίος περιέχει ασκήσεις σε όλους τους τομείς της ακουστικής εξάσκησης. Το τμήμα των αρμονικών διαδοχών προσφέρει ασκήσεις συμβατές με τον χαρακτήρα της πανελλαδικής εξέτασης. Προτείνεται ανεπιφύλακτα η χρησιμοποίησή του.

 

(3) Ear Training Mastery

Περιέχει αναγνώριση διαστημάτων, συγχορδιών και βασικών ρυθμικών μονάδων. Πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι η υπαγόρευση παραδοσιακών ή κλασικών μελωδιών, προκειμένου να αναγνωριστούν βασικά στοιχεία τους, όπως είναι το μέτρο, η τονικότητα και οι αρχικές νότες των φωνών. Χρήσιμο.

 

(4) Pitch Improver

Περιλαμβάνει τους τομείς της ταυτοποίησης διαστημάτων και συγχορδιών, της αναγνώρισης συγχορδιακών διαδοχών και της μελωδικής υπαγόρευσης. Το ζητούμενο εκτελείται και εμφανίζεται σε εικονικό πληκτρολόγιο. Διασκεδαστικό.


(5) EarBeater

Περιέχει σειρές μαθημάτων στην αναγνώριση διαστημάτων, κλιμάκων και συγχορδιών. Ίσως αξίζει περισσότερο να δοκιμάσετε την iOS εκδοχή αυτού του προγράμματος.

 

 

Εφαρμογές για Πινάκια iOS

Αν χρησιμοποιείτε περισσότερο τις φορητές σας συσκευές (tablets & smartphones), ίσως είναι προτιμότερο να δοκιμάσετε τις παρακάτω εφαρμογές και να προμηθευτείτε αυτήν που εξυπηρετεί περισσότερο τις ανάγκες σας.


(1) Ear Trainer

Τομείς εξάσκησης: διαστήματα, συγχορδίες, αρμονικές διαδοχές, συσχετίσεις νότας-συγχορδίας και μελωδίες.

 

(2) Better Ear - Music & Ear Training

Τομείς εξάσκησης: διαστήματα, συγχορδίες, αρμονικές διαδοχές, τέμπο, οπλισμός, μουσική ανάγνωση.


(3) EarBeater

Τομείς εξάσκησης: διαστήματα, κλίμακες και συγχορδίες.