Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2020


PDF

 

Ερώτηση Α1

 

Ερώτηση Α2

 

 

Ερώτηση Α3

 

 

Ερώτηση Α4

 

 

Απαντήσεις

 

 

Ερώτηση Β1

 

 

Ερώτηση Β2

 

 

Ερώτηση Β3

 

 

Ερώτηση Β4

 

 

Απαντήσεις

 

 

Ερώτηση Γ1

 

Ερώτηση Γ2

 

Ερώτηση Γ3

 

Ερώτηση Γ4

 

Απαντήσεις

 

 

Ερώτηση Δ1

 

Ερώτηση Δ2

 

Ερώτηση Δ3

 

Ερώτηση Δ4

 

 

Απαντήσεις

 

 

Ερώτηση Ε1

 

Ερώτηση Ε2

 

Ερώτηση Ε3

 

 

Ερώτηση Ε4

 

Απαντήσεις

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

[Ομάδα Α]          Α1: (γ)          Α2: (δ)          Α3: (β)          Α4: (δ)

[Ομάδα Β]          Β1: (α)          Β2: (δ)          Β3: (γ)          Β4: (β)

[Ομάδα Γ]          Γ1: (β)           Γ2: (δ)          Γ3: (ε)          Γ4: (α)

[Ομάδα Δ]          Δ1: (β)          Δ2: (γ)          Δ3: (δ)          Δ4: (γ)

[Ομάδα Ε]          Ε1: (γ)          Ε2: (β)          Ε3: (ε)          Ε4: (δ)


* * *