Ελεύθερο Μουσικό Λογισμικό


 


> Μουσική Σημειογραφία (Notation)

 

MuseScore

Εφαρμογή μουσικής σημειογραφίας, η οποία προσφέρει όλες τις δυνατότητες μορφοποίησης και ακουστικής αναπαραγωγής.

Download MuseScore

 

LilyPond

Σε αυτή την εφαρμογή μουσικής σημειογραφίας, όλα τα δεδομένα εισάγονται με τη μορφή κειμένου. Δοκιμάστε τη!

Download LilyPond

 

 

> Ψηφιακοί Σταθμοί Ηχητικής Εργασίας (Digital Audio Workstation)

 

Reaper

Η εφαρμογή προσφέρει όλες τις δυνατότητες ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού σταθμού μουσικής παραγωγής. Η χρήση του είναι πρακτικά ελεύθερη, αλλά και το αντίτιμο της άδειας χρήσης είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Download Reaper

 

GarageBand

Εισαγωγικός και εύχρηστος σταθμός μουσικής παραγωγής, μόνο για την πλατφόρμα MacOS. Η ίδια εφαρμογή για συσκευές iOS έχει αποκαλύψει, μέσω της δυνατότητας της αφής, μια νέα διάσταση στην εκτέλεση των μουσικών οργάνων.

Download GarageBand

 

LMMS

Είναι από τις περισσότερο ολοκληρωμένες εφαρμογές ηχογράφησης και επεξεργασίας με ελεύθερη χρήση.

Download LMMS

 

Tracktion T5

Ψηφιακός σταθμός μουσικής παραγωγής, εισαγωγικού επιπέδου.

Download Tracktion T5

 

Ardour

Ολοκληρωμένη εφαρμογή ηχογράφησης, επεξεργασίας, μείξης και βιντεο-συγχρονισμού.

Download Ardour

 

Audacity

Δημοφιλής εφαρμογή καταγραφής και επεξεργασίας ακουστικού σήματος.

Download Audacity

 

 

> Αρθρωματικοί Συνθετητές (Synthesizers)

 

TAL-NoiseMaker

Εύχρηστος plug-in συνθετητής.

Download TAL-NoiseMaker

 

Crystal

Plug-in εφαρμογή, η οποία προσφέρει δυνατότητες αφαιρετικής και FM σύνθεσης ήχου.

Download Crystal

 

Synth1

Plug-in συνθετητής, ο οποίος μοντελοποιεί το Nord Lead 2.

Download Synth1

 

 

> Αρθρωματικοί Δειγματολήπτες (Samplers)

 

TX16Wx Software Sampler

Εύχρηστη plug-in εφαρμογή δειγματοληψίας και ηχητικής μορφοποίησης.

Download TX16Wx

 

 

> Ρυθμομηχανές (Drumboxes)

 

Hydrogen

Ολοκληρωμένη μηχανή δημιουργίας ρυθμικών σχημάτων.

Download Hydrogen

 

 

> Συνάρμοση Μουσικής Παρουσίασης (DJing)

 

Mixx

Εισαγωγική εφαρμογή μείξης κομματιών με πλήθος δυνατοτήτων.

Download Mixx