Ακουστική Εξάσκηση


 

 

Ι Was Doing All Right: Online Ear Trainer 3.0

Είναι ο πληρέστερος ιστότοπος ακουστικής εξάσκησης. Περιέχει ασκήσεις ακουστικής αναγνώρισης στους τομείς των διαστημάτων, των συγχορδιών, των μελωδιών και των αρμονικών ακολουθιών. Ό,τι ακούγεται, γράφεται και στο πεντάγραμμο.

 

Teoria: Ear Training Exercises

Εξαιρετικός ιστότοπος, ο οποίος προσφέρει ασκήσεις σε όλους τους τομείς της ακουστικής εξάσκησης. Περιλαμβάνει τμήμα συγχορδιακών διαδοχών, κλασικής και τζαζ αρμονίας, το οποίο προσφέρει ομαλότερη κλιμάκωση και περισσότερες επιλογές. Στο τμήμα της μελωδικής υπαγόρευσης περιέχονται αναγνωρίσεις κλιμάκων, καθώς και αναγνωρίσεις απλών και δίφωνων μελωδιών με περιορισμένη χρήση χρωματικών φθόγγων.

 

Ear Training Mastery

Περιέχει ασκήσεις αναγνώρισης διαστημάτων, συγχορδιών και βασικών ρυθμικών μονάδων. Επιπλέον, υπάρχουν ασκήσεις υπαγόρευσης κλασικών και παραδοσιακών μελωδιών, στις οποίες ζητείται η αναγνώριση των βασικών τους στοιχείων (μέτρου, τονικότητας και φθόγγων εκκίνησης).

 

Pitch Improver

Περιλαμβάνει ακουστικές ασκήσεις στα διαστήματα, τις συγχορδίες, τις αρμονικές και μελωδικές διαδοχές. Το ζητούμενο εκτελείται και εμφανίζεται σε εικονικό πληκτρολόγιο.