Κεφάλαιο 10: Μεταβολή της Τονικότητας


  

 

 

 

 

 

Μουσικό κείμενο: Auf Dem Flusse

 

Auf Dem Flusse

 

 

Μουσικό κείμενο: Bluesette

 

Bluesette

 

 

 

 

 

 

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_1a

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_1b

 

Haenchen-Klein 1a

 

Haenchen-Klein 1b

 

 

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_2

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_3

 

Haenchen-Klein 2

 

Haenchen-Klein 3

 

 

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_4

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_5a

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_5b

 

Haenchen-Klein 4

 

Haenchen-Klein 5a

 

Haenchen-Klein 5b

 

 

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_6

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_7

 

Haenchen-Klein 6

 

Haenchen-Klein 7

 

 

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_8a

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_8b

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_9

 

Haenchen-Klein 8a

 

Haenchen-Klein 8b

 

Haenchen-Klein 9

 

 

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_10

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_11

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_12

 

Haenchen-Klein 10

 

Haenchen-Klein 11

 

Haenchen-Klein 12

 

 

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_13

Μουσικό κείμενο: Haenchen-Klein_14

 

Haenchen-Klein 13

 

Haenchen-Klein 14