Κεφάλαιο 6: Επέκταση της Δεσπόζουσας Λειτουργίας


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσικό κείμενο: Moonlight In Vermont

Μουσικό κείμενο: Everything Happens To Me

 

Moonlight In Vermont

 

Everything Happens To Me

 

 

Μουσικό κείμενο: Can’t Help Loving That Man

Μουσικό κείμενο: Skylark

Μουσικό κείμενο: That’s Life

 

Can’t Help Lovin’ Dat Man

 

Skylark

 

That’s Life

 

 

Μουσικό κείμενο: Fly Me To The Moon

Μουσικό κείμενο: The Girl Of Ipanema

Μουσικό κείμενο: One Note Samba

 

Fly Me To The Moon

 

The Girl Of Ipanema

 

One Note Samba

 

 

Μουσικό κείμενο: Lullaby Of The Leaves

Μουσικό κείμενο: Flamingo

 

Lullaby Of The Leaves

 

Flamingo

 

 

Μουσικό κείμενο: Tristesse

 

Tristesse

 

 

Μουσικό κείμενο: Sophisticated Lady

 

Sophisticated Lady

 

 

Μουσικό κείμενο: There’ll Be Some Changes Made

 

There’ll Be Some Changes Made

 

 

Μουσικό κείμενο: Ain’t Misbehavin’_0

Μουσικό κείμενο: Ain’t Misbehavin’_1

Μουσικό κείμενο: Ain’t Misbehavin’_2

Μουσικό κείμενο: Ain’t Misbehavin’_3

Μουσικό κείμενο: Ain’t Misbehavin’_4

Μουσικό κείμενο: Ain’t Misbehavin’_5

Μουσικό κείμενο: Ain’t Misbehavin’_6

Μουσικό κείμενο: Ain’t Misbehavin’_7

 

Ain’t Misbehavin’ 0

 

Ain’t Misbehavin’ 1

 

Ain’t Misbehavin’ 2

 

Ain’t Misbehavin’ 3

 

Ain’t Misbehavin’ 4

 

Ain’t Misbehavin’ 5

 

Ain’t Misbehavin’ 6

 

Ain’t Misbehavin’ 7

 

 

 

 

Μουσικό κείμενο: The Man I Love_1

 

The Man I Love 1

 

 

Μουσικό κείμενο: The Man I Love_2

 

The Man I Love 2

 

 

 

 

Μουσικό κείμενο: Adios Muchachos

Μουσικό κείμενο: Some Day My Prince Will Come

Μουσικό κείμενο: Feelings

 

Adios Muchachos

 

Some Day My Prince Will Come

 

Feelings

 

 

Μουσικό κείμενο: Nice Work If You Can Get It

Μουσικό κείμενο: I’ve Never Been In Love Before

 

Nice Work If You Can Get It

 

I’ve Never Been In Love Before

 

 

Μουσικό κείμενο: Misty

 

Misty

 

 

Μουσικό κείμενο: A Foggy Day

Μουσικό κείμενο: Tenderly

Μουσικό κείμενο: God Bless’ The Child_1

Μουσικό κείμενο: God Bless’ The Child_2

 

A Foggy Day

 

Tenderly

 

God Bless’ The Child 1

 

God Bless’ The Child 2

 

 

Μουσικό κείμενο: This Can’t Be Love

 

This Can’t Be Love