Κεφάλαιο 4: Δευτερεύουσες Δεσπόζουσες Συγχορδίες


  

 

 

 

 

 

 

 

Μουσικό κείμενο: Stenka Razin

Μουσικό κείμενο: Plaisir D’ Amour

Μουσικό κείμενο: Swanee River

Μουσικό κείμενο: Δυο Πράσινα Μάτια

 

Stenka Razin

 

Plaisir D’ Amour

 

Swanee River

 

Δυο Πράσινα Μάτια

 

 

Μουσικό κείμενο: Santa Lucia

Μουσικό κείμενο: La Donna è Mobile

Μουσικό κείμενο: Aura Lee

 

Santa Lucia

 

La Donna è Mobile

 

Aura Lee

 

 

 

 

Μουσικό κείμενο: Katyusha

Μουσικό κείμενο: Love Story

Μουσικό κείμενο: Petite Fleur

Μουσικό κείμενο: Besame Mucho

Μουσικό κείμενο: Sunny

 

Katyusha

 

Love Story

 

Petite Fleur

 

Besame Mucho

 

Sunny

 

 

Μουσικό κείμενο: Green Fields

Μουσικό κείμενο: Pennies From Heaven

Μουσικό κείμενο: Love Is Here To Stay

 

Green Fields

 

Pennies From Heaven

 

Love Is Here To Stay

 

 

Μουσικό κείμενο: The Last Rose Of Summer

 

The Last Rose Of Summer

 

 

Μουσικό κείμενο: The Man I Love

Μουσικό κείμενο: Aura Lee

 

The Man I Love

 

Aura Lee

 

 

Μουσικό κείμενο: Prelude To A Kiss

 

Prelude To A Kiss

 

 

Μουσικό κείμενο: Wrap Your Troubles In Dreams

 

Wrap Your Troubles In Dreams

 

 

Μουσικό κείμενο: These Foolish Things

Μουσικό κείμενο: Love Is A Simple Thing

Μουσικό κείμενο: Aura Lee

 

These Foolish Things

 

Love Is A Simple Thing

 

Aura Lee

 

 

Μουσικό κείμενο: Lullaby Of Birdland

 

Lullaby Of Birdland

 

 

Μουσικό κείμενο: Misty

Μουσικό κείμενο: Yesterday

Μουσικό κείμενο: It Could Happen To You

Μουσικό κείμενο: My Way

 

Misty

 

Yesterday

 

It Could Happen To You

 

My Way

 

 

Μουσικό κείμενο: Raindrops Keep Fallin’ On My Head

Μουσικό κείμενο: Something

 

Raindrops Keep Fallin’ On My Head

 

Something

 

 

Μουσικό κείμενο: Adios Muchachos

Μουσικό κείμενο: Aura Lee

 

Adios Muchachos

 

Aura Lee

 

 

Μουσικό κείμενο: My Way

Μουσικό κείμενο: A Foggy Day

Μουσικό κείμενο: In My Life

 

My Way

 

A Foggy Day

 

In My Life

 

 

 

 

 

 

Μουσικό κείμενο: When The Saints Go Marching In

 

When The Saints Go Marching In