Blog


Μεταβάλλοντας τον ρυθμικό τονισμό: Εναλλασσόμενα μέτρα

Μπορούμε να παράγουμε διαρυθμικότητα (βλ. δημοσίευση 15.XII.2016) όχι μόνο από την παράλληλη μείξη δύο διαφορετικών μετρικών προτύπων αλλά και από την εν σειρά εναλλαγή τους. Στο κομμάτι ‘America’ από το μιούζικαλ ‘West Side Story’, σε μουσική Leonard Bernstein, δύο σύνθετοι παλμοί εναλλάσσονται με τρεις απλούς παλμούς. Γνωρίζουμε ότι ο απλός [...] Read more

Αναπτύσσοντας τη μουσική ακουστική ικανότητα (3): Αναγνώριση μελωδικών γραμμών

Η τρίτη ενότητα του Προγράμματος Ακουστικής Εξάσκησης αφορά στην αναγνώριση μελωδικών γραμμών και έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων. > Πρόγραμμα 1ης Εβδομάδας Ασκούμαστε στην καταγραφή στο πεντάγραμμο διατονικών ουσιαστικά μελωδιών, με περιορισμένη χρήση χρωματικών φθόγγων. Χρησιμοποιούμε τον ιστότοπο www.teoria.com, επιλέγοντας την κατηγορία [...] Read more

Αναπτύσσοντας τη μουσική ακουστική ικανότητα (2): Αναγνώριση Συγχορδιών

Ποιες είναι οι βασικότερες συγχορδίες, στων οποίων τον ήχο πρέπει να ασκηθούμε; Κάθε μουσικό είδος και ύφος χρησιμοποιεί συγκεκριμένο λεξιλόγιο συγχορδιών. Είναι φυσικό ότι ανακαλύπτουμε και μαθαίνουμε αρχικά το συγχορδιολόγιο της μουσικής που μας περιβάλλει. Είναι εκείνο της κλασικής αρμονίας, των διαφόρων εκφάνσεων της pop, της λαϊκής-ρεμπέτικης [...] Read more

Αναπτύσσοντας τη μουσική ακουστική ικανότητα (1): Αναγνώριση Διαστημάτων

Η μελέτη της βασικής μουσικής θεωρίας δεν έχει νόημα αν δεν συνδυάζεται με την ανάπτυξη της διακριτικής ικανότητας της ακοής μας. Άλλωστε, αυτό που επιθυμούν οι μουσικοί από την εφηβική τους ηλικία είναι να έχουν την ευχέρεια να παίζουν με το αυτί τη μουσική που αγαπούν. Επομένως, η μουσική μελέτη θα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να [...] Read more

Μουσική Σημειογραφία (2): Πώς γράφουμε τις νότες των συγχορδιών;

Τι μας δυσκολεύει περισσότερο όταν γράφουμε τις νότες των συγχορδιών; Μάλλον η στοίχισή τους (όταν περιέχονται διαστήματα δευτέρας) και οι κινούμενοι φθόγγοι, η τοποθέτηση των σημείων αλλοίωσης, των συζεύξεων και των στιγμών διαρκείας. Ακολουθήστε, λοιπόν, τις παρακάτω οδηγίες. (i) Η φορά του στελέχους της συγχορδίας είναι προς τα κάτω, όταν [...] Read more

Μουσική Σημειογραφία (1): Πώς γράφουμε τις νότες που ανήκουν σε αντιθετικές φωνές;

Αντιθετικές φωνές είναι δύο μελωδικές ή ρυθμικές γραμμές που σημειώνονται στο ίδιο πεντάγραμμο. Στις ασκήσεις ρυθμού, αρμονίας ή αντίστιξης απαιτείται να γράφουμε με ορθό τρόπο τις αντιθετικές φωνές στο ίδιο πεντάγραμμο. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. (i) Τα στελέχη των φθογγοσήμων της υψηλότερης φωνής έχουν φορά προς τα πάνω και τα στελέχη των [...] Read more

Βασικό διαρυθμικό κύτταρο: '3 αξίες έναντι 2' και '4 αξίες έναντι 3'

Η πολυρυθμία (polyrhythm) και η διαρυθμικότητα (cross-rhythm ή cross-beat) προέρχονται από τη μείξη διαφορετικών μετρικών τονισμών. Ποια είναι η διαφορά τους; Η πολυρυθμία δεν έχει σταθερή έκφραση ή κανονικότητα. Αντιθέτως, η διαρυθμικότητα είναι ένας νέος σταθερός μετρικός τονισμός που προκύπτει από την υπέρθεση δύο ή περισσότερων απλούστερων [...] Read more

Διαστήματα: Το κλειδί της μουσικής θεωρίας

Η γρήγορη οπτική αναγνώριση και η διαχείριση των διαστημάτων είναι δεξιότητα που ανοίγει τους επόμενους σημαντικούς σταθμούς της προσωπικής μουσικής εξέλιξης: κλίμακες, συγχορδίες, transporto. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε το επίπεδο κατανόησης των διαστημάτων; Ας ανοίξουμε το Ασκησιολόγιο 2 στο κεφάλαιο των Διαστημάτων (βλ. σύνδεσμο). Η Άσκηση 13 [...] Read more

Μάθημα πρώτο: Απλές ρυθμικές αξίες

Μόνο δύο μαθήματα θεωρίας χρειάζονται για να αρχίσουμε τη μουσική μας περιπέτεια: πέντε νότες και τρεις απλές ρυθμικές μονάδες. Ενώ οι νότες εξαρτώνται από το είδος του μουσικού οργάνου που θα επιλέξουμε, οι ρυθμικές μονάδες δεν αλλάζουν. Ας ξεκινήσουμε με αυτές. Είναι το τέταρτο, η παύση τετάρτου και τα δύο όγδοα. Ποιο είναι το μυστικό; [...] Read more