Blog


Anytune Pro+: Απόλυτο εργαλείο μουσικής εξάσκησης και καταγραφής

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι δεν είναι τα βιβλία και οι παρτιτούρες που σου μαθαίνουν μουσική αλλά κυρίως η έκθεση στην ηχητική εμπειρία. Ακούς, αντιγράφεις, παίζεις, μαθαίνεις. Θυμάμαι με πόση λαχτάρα επιθυμούσα να αποκτήσω ένα κασετόφωνο-μαγνητόφωνο που μπορούσε να υποδιπλασιάζει την ταχύτητα ανάγνωσης της κεφαλής και επομένως να κατεβάζει κατά μία ογδόη την ηχογράφηση. Δυστυχώς, στον παλαιό κόσμο της αναλογικής τεχνολογίας οποιαδήποτε μεταβολή στην ταχύτητα ανάγνωσης επέφερε αντίστοιχη μεταβολή και στο τονικό ύψος. Δίσκοι και κασέτες έλιωναν κατά την προσπάθεια να καταγραφούν γρήγορες μουσικές φράσεις ή να αποκαλυφθούν συγχορδίες και ίχνη του βασίμου. Η εφαρμογή Anytune για Mac και συσκευές iOS (συντόμως για Windows και Android) μοιάζει να είναι το θαυμαστό δώρο της ψηφιακής εποχής προς τους μουσικούς. Ανοίγεις τα αρχεία ήχου ή εικόνας που έχεις στο tablet εντός του Anytune. Έχεις τώρα τη δυνατότητα να μηδενίσεις σχεδόν την ταχύτητα της μουσικής. Δύσκολο σόλο, είπατε; Όλες οι νότες είναι εδώ. Και το μπάσο; Απλώς, ανεβάζεις το ύψος 12 ή 24 ημιτόνια. Πιο καθαρό δεν γίνεται. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να περικλείσεις σε βρόγχο οποιοδήποτε τμήμα του κομματιού και να ορίσεις τη χρονική υστέρηση για την επανεκτέλεσή του. Οι ρυθμίσεις fine tuning και graphic EQ βοηθούν πολύ στη συγχρονισμένη πρακτική εξάσκηση (play along). Αναμένεται προσεχώς(;), στις νέες εκδόσεις της εφαρμογής, η δυνατότητα Reframe, κατά την οποία απομονώνεται συγκεκριμένο όργανο της ηχητικής σκηνής. Κοστίζει περίπου $15 στο AppStore.

anytune.us

Metallica: Power chords στο διευρυμένο διατονικό πλέγμα

Είναι προτιμότερο να σκεφτόμαστε ότι η διατονική βάση της σύγχρονης μουσικής παραγωγής προκύπτει από τη μείξη της μείζονας και της ελάσσονας τονικότητας. Ακόμη περισσότερο, ίσως είναι απαραίτητη ικανότητα για τους μουσικούς της rock και της metal να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να υλοποιούν ένα διευρυμένο διατονικό πεδίο δώδεκα βαθμίδων. Στον παρακάτω πίνακα σχηματίζονται τα τρία βασικά είδη συγχορδιών - δυναμοσυγχορδία (power chord), μείζονα και ελάσσονα - σε κάθε μία από τις δώδεκα θέσεις του διατονικού πλέγματος (με τονική τον φθόγγο Ντο). Προσοχή στο συμβολισμό των βαθμίδων. Το λατινικό αριθμητικό σύμβολο δηλώνει τη διαστηματική σχέση κάθε βαθμίδας με την τονική. Η ύφεση πριν από το λατινικό αριθμητικό σύμβολο δηλώνει διάστημα μικρό (για τα διαστήματα 2ας, 3ης, 6ης και 7ης) ή ελαττωμένο (για το διάστημα 5ης).


Ας ερευνήσουμε την αρμονική τεχνική που κρύβεται εντός της σύνθεσης ‘Enter Sandman’ (1991) των Metallica. Ουσιαστικά, η αρμονική βάση εδράζεται στις δωρικές σχέσεις πρώτης-τετάρτης βαθμίδας (i-IV) και πρώτης-δευτέρας βαθμίδας (i-ii). Ωστόσο, αυτή η απλή αντιπαράθεση πρώτης και δευτέρας βαθμίδας δύναται να αποκτήσει δραματικό χαρακτήρα. Πώς; Το blues-dorian ρυθμικο-αρμονικό σχήμα (riff) που κυριαρχεί στο πρώτο τμήμα του κομματιού (verse) μεταφέρεται αυτούσιο στη δεύτερη βαθμίδα όταν περνάμε στο επόμενο τμήμα (refrain). Δημιουργείται έτσι η αίσθηση της τονικής αλλαγής. Παρατηρούμε πάλι το φαινόμενο της διατμηματικής μετατροπίας (sectional tonality), όπως το είχαμε δει στο παράδειγμα της δημοσίευσης της 28-07-2016 (‘Scorpions: Συνταγή για ροκ μπαλάντα’), αλλά αυτή τη φορά με εξοικονόμηση μουσικών πόρων. "Exit: light. Enter: night. Take my hand."

   

 

Το χαρακτηριστικό ρυθμικο-αρμονικό σχήμα

amazon.co.uk

θεωρητικές διασυνδέσεις

Μουσική Θεωρία & Πρακτική, 5.03: Βαθμίδες της Κλίμακας, σελ. 87

Ασκησιολόγιο 2: Βαθμίδες της Κλίμακας, σελ. 51

Η Αρμονία στην Πράξη 2: Κεφάλαιο 7ο: Διεύρυνση της Τονικότητας

Pop επιτυχίες στη Μεσόγειο: Ασκήσεις στο ρυθμό και την αρμονία

Θα χρησιμοποιήσουμε τρεις αγαπητές στη χώρα μας δημιουργίες της pop, που προέρχονται από μεσογειακές χώρες, για να προσπαθήσουμε να αναπαραγάγουμε το ρυθμικό και αρμονικό σχήμα τους. Κυρίαρχη πλατφόρμα ανάπτυξης των pop τραγουδιών είναι, στην εποχή μας, η Electronic Dance Music (Ηλεκτρονική Χορευτική Μουσική). Το επαναλαμβανόμενο ρυθμικο-αρμονικό μοτίβο, με έντονο χορευτικό χαρακτήρα, διαπερνά όλη τη σύνθεση. Τι θα παρατηρούσαμε; Ως προς το ρυθμό, το μοτίβο έχει πολυρυθμική (ή καλύτερα, δια-ρυθμική) οργάνωση. Ως προς την αρμονία, επικρατούν οι συνδέσεις του αιολικού τρόπου (της φυσικής ελάσσονας κλίμακας).

Στην εικόνα που ακολουθεί, οκτώ ρυθμικές υποδιαιρέσεις (π.χ. ογδόου) μπορούν να σχηματίσουν είτε τέσσερις παλμούς απλής αξίας (κατά το σχήμα 2 : 2 : 2 : 2) είτε τρεις παλμούς μεικτής αξίας (κατά το σχήμα 3 : 3 : 2). Ας παίξουμε τους παλμούς ταυτοχρόνως και εναλλάξ στα δύο χέρια. Παρατηρήστε ότι και στις τρεις συνθέσεις, είτε στο επίπεδο του μπάσου είτε στο επίπεδο των συγχορδιών, τονίζεται πάντοτε η είσοδος της δεύτερης παρεστιγμένης αξίας (στο δεύτερο όγδοο του δευτέρου παλμού), σε αντίθεση πάντα με το σχήμα των τεσσάρων απλών παλμών. Αυτό είναι το cross-rhythm effect: το βασικό τεσσάρι μέτρο δεν αμφισβητείται, όμως τίθεται εντός του μια ρυθμική αντίθεση που πολλαπλασιάζει τη ρυθμική του ενέργεια.

 

Η σύνθεση ‘Feel’ (2016) από τη γειτονική Τουρκία, του Mahmut Orhan με τη Sena Sener, εμπλέκει στην αρμονική της βάση τις συγχορδίες i, bVI και v. Παίξτε το ρυθμικο-αρμονικό μοτίβο και με τα δύο χέρια. Με λίγη εξάσκηση, θα μπορέσετε να ανακτήσετε το ρυθμικό-χορευτικό ύφος. Αυτό είναι η ουσία. Μπορείτε να εξαγάγετε τη μελωδική γραμμή της βιόλας; Ακολουθεί την Ντο_δίεση αρμονική ελάσσονα και ουδόλως ενοχλεί η συνύπαρξή της με τον αιολικό τρόπο της σύνθεσης. Μπορείτε να παίξετε το μέρος της βιόλας μαζί με το μπάσο;

   

 

Το ρυθμικο-αρμονικό μοτίβο του ‘Feel’

 

Η κροατo-σερβική σύνθεση ‘Uno Momento’ (2014) των Filip Miletic και Milos Roganovic με τη Severina και τις Ministarke χρησιμοποιεί το αρμονικό σχήμα i-bVI-bIII-bVII. Παίξτε το ρυθμικο-αρμονικό μοτίβο και με τα δύο χέρια. Επιτυχής υπήρξε η ελληνική διασκευή του κομματιού από τον Κωνσταντίνο (PersonaS), υπό τον τίτλο ‘Η πιο ωραία στην Ελλάδα’.

   

 

Το ρυθμικο-αρμονικό μοτίβο του ‘Uno Momento’

 

Η σύνθεση ‘C’est la vie’ (2012) με τους αραβο-γαλλικούς στίχους, του αλγερινού τραγουδιστή Khaled και του παραγωγού RedOne, χρησιμοποιεί επίσης το αρμονικό σχήμα i-bVI-bIII-bVII (όπως συμβαίνει στο κύριο αρμονικό μοτίβο του “Uno Momento’). Ας θυμόμαστε ότι από την ίδια αρμονική βάση είναι δυνατόν να παραχθούν πολλές και διαφορετικές κατασκευές. Παίξτε και με τα δύο χέρια. Για τη γραμμή του μπάσου έχουν χρησιμοποιηθεί οι απλοί παλμοί τετάρτου, όπως τους παίζει το βαθύ drum.

   

 

Το ρυθμικο-αρμονικό μοτίβο του ‘C’est la vie’

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >